การประกวด Samart Innovation Awards 2011

กลุ่มบริษัทสามารถ จัดโครงการประกวดออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ "Samart Innovation Awards 2011" หรือ SIA ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลกว่า 500,000 บาท ภายใต้หัวข้อ Travel & Leisure เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เกิดประโยชน์แก่ทั้งนักท่องเที่ยว และต่อยอดไปสู่การเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ ในธุรกิจการท่องเที่ยวของไทย ทั้งระดับเล็ก กลาง และใหญ่ โดยครอบคลุมถึงเรื่องการอำนวยความสะดวกสบายในการเดินทางท่องเที่ยว, การสร้างสีสันและความบันเทิงต่างๆ เช่น กิน ดื่ม เที่ยว หรือการใช้ชีวิตในช่วงการพักผ่อน

เทคโนโลยีที่ใช้ประกวด

  • Devices: Mobile phone, PDA Phone, Tablet
  • Platform: เน้น Android แต่เปิดกว้างสำหรับ Window Mobile, Java MIDP 2.0, iPhone, อื่นๆ
  • Programming Language: Java (J2ME), VB, C#, C++, อื่นๆ
  • Tools: นอกจากเครื่องมืออื่นๆ แล้ว สามารถนำข้อมูลด้านจราจรใน Traffy ที่ http://info.traffy.in.th/api และข้อมูลด้านการท่องเที่ยวในเว็บไซต์ http://www.tourismthailand.org ไปประยุกต์ใช้หรือต่อยอดได้

ท่านใดสนใจสามารถส่งใบสมัคร ทางเว็บไซต์ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2554 หรือชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.samartsia.com

Share

โครงการ SME สินเชื่อเพื่อกิจการซอฟต์แวร์ไทย

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA และ SME Bank จัด โครงการ SME

...
Read more: โครงการ SME สินเชื่อเพื่อกิจการซอฟต์แวร์ไทย
Share