บทความ

การประกวด Samart Innovation Awards 2011

กลุ่มบริษัทสามารถ จัดโครงการประกวดออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ "Samart Innovation Awards 2011" หรือ SIA ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลกว่า 500,000 บาท ภายใต้หัวข้อ Travel & Leisure เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เกิดประโยชน์แก่ทั้งนักท่องเที่ยว และต่อยอดไปสู่การเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ ในธุรกิจการท่องเที่ยวของไทย ทั้งระดับเล็ก กลาง และใหญ่ โดยครอบคลุมถึงเรื่องการอำนวยความสะดวกสบายในการเดินทางท่องเที่ยว, การสร้างสีสันและความบันเทิงต่างๆ เช่น กิน ดื่ม เที่ยว หรือการใช้ชีวิตในช่วงการพักผ่อน

เทคโนโลยีที่ใช้ประกวด

  • Devices: Mobile phone, PDA Phone, Tablet
  • Platform: เน้น Android แต่เปิดกว้างสำหรับ Window Mobile, Java MIDP 2.0, iPhone, อื่นๆ
  • Programming Language: Java (J2ME), VB, C#, C++, อื่นๆ
  • Tools: นอกจากเครื่องมืออื่นๆ แล้ว สามารถนำข้อมูลด้านจราจรใน Traffy ที่ http://info.traffy.in.th/api และข้อมูลด้านการท่องเที่ยวในเว็บไซต์ http://www.tourismthailand.org ไปประยุกต์ใช้หรือต่อยอดได้

ท่านใดสนใจสามารถส่งใบสมัคร ทางเว็บไซต์ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2554 หรือชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.samartsia.com

โครงการ SME สินเชื่อเพื่อกิจการซอฟต์แวร์ไทย

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA และ SME Bank จัด โครงการ SME สินเชื่อเพื่อกิจการซอฟต์แวร์ไทย (รวมถึงธุรกิจดิจิทัลคอนเทนท์) เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการและนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่ไม่สามารถปรับปรุงหรือต่อยอดผลิตภัณฑ์และบริการได้เรื่อง เพราะขาดแหล่งเงินทุน และผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่อยากจัดซื้อซอฟต์แวร์ งานดิจิทัลคอนเทนท์ หรือระบบไอทีไปใช้เสริมธุรกิจ แต่ประสบปัญหาด้านเงินทุนหมุนเวียน เพราะสถาบันการเงินไม่เข้าใจในธุรกิจซอฟต์แวร์ จึงไม่ผ่านการอนุมัติสินเชื่อจากธนาคาร โครงการนี้จึงเป็นโครงการด้านแหล่งเงินทุนหมุนเวียนปลดล็อคข้อจำกัด ในการขอสินเชื่อเพียงแค่ผู้ขอกู้นั้น ผ่านหลักเกณฑ์ขั้นต้นที่กำหนดก็มีสิทธิ์ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ

Read more: โครงการ SME สินเชื่อเพื่อกิจการซอฟต์แวร์ไทย

Thailand Animation Contest 2011 by Ayudhya Allianz C.P.

อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ร่วมกับมูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค) จัดโครงการ Thailand Animation Contest 2011 by Ayudhya Allianz C.P. ที่จัดต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 5แล้ว โดย เปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา สร้างสรรค์งานเอนิเมชั่นความยาว 3 นาที ส่งเข้าประกวดภายใต้หัวข้อ “คนรุ่นใหม่หัวใจรักโลก” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนมีจิตสำนึกร่วมกัน รักโลกและถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของสื่อเอนิเมชั่น สำหรับให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป ผู้เข้าส่งผลงานจะต้องสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรมโอเพ่นซอร์สเท่านั้น

Read more: Thailand Animation Contest 2011 by Ayudhya Allianz C.P.

การจับตาย บิน ลา เดน สะเทือนถึงโลกไซเบอร์ สแปมเมอร์ฉวยโอกาสโจมตีเหยื่อนักตามติดสถานการณ์โลก

ไซแมนเทครายงานสถานการณ์อีเมลขยะและฟิชชิ่งประจำเดือนพฤษภาคม 2554 "การจับตาย บิน ลา เดน สะเทือนถึงโลกไซเบอร์ สแปมเมอร์ฉวยโอกาสโจมตีเหยื่อนักตามติดสถานการณ์โลก"

เหตุการณ์บุกสังหาร บิน ลา เดน กลายเป็นเรื่องช๊อคโลก ซึ่งไม่แปลกที่สแปมเมอร์จะหยิบเอาสถานการณ์นี้มาใช้ในการส่งอีเมลขยะที่มีข้อความหลากหลายรูปแบบที่เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น “Fallout from the Death of Osama Bin Laden” เป็นหนึ่งในข้อความอีเมลขยะในหลายๆ ภาษาที่ถูกตรวจสอบพบ การนำข่าวที่พุ่งเป้าไปที่ผู้มีชื่อเสียงหรือเป็นที่รู้จักกันดีมักถูกนำมาใช้เป็นอีเมลหลอกลวงอยู่บ่อยครั้ง ตัวอย่างอีเมล

Read more: การจับตาย บิน ลา เดน สะเทือนถึงโลกไซเบอร์ สแปมเมอร์ฉวยโอกาสโจมตีเหยื่อนักตามติดสถานการณ์โลก

กระทรวงไอซีที กำหนดนโยบายสนับสนุนการใช้ Open Source

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มีการจัดประชุมผู้บริหารเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายสนับสนุนการใช้โปรแกรม Open Source เพื่อทดแทนโปรแกรมลิขสิทธิ์ในกระทรวงไอซีที โดยมีนางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธาน โดยได้มีการเชิญผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์และความสำเร็จในการเปลี่ยนองค์กรจากการใช้ Microsoft Office มาเป็น LibreOffice มาร่วมประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางร่วมกัน สำหรับแนวทางในการดำเนินการนั้น จะเริ่มจากการตรวจสอบเครื่องทุกเครื่องว่า มีลิขสิทธิ์ของซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องหรือไม่ โดยเฉพาะ Microsoft Office จากนั้นให้ดำเนินการถอด Microsoft Office ออกทุกเครื่อง

Read more: กระทรวงไอซีที กำหนดนโยบายสนับสนุนการใช้ Open Source