Advertise

การวาด Network Diagram ด้วย LibreOffice

โดยทั่วไปแล้ว LibreOffice จะไม่มีไอคอนเพื่อจะใช้ในการวาดไดอะแกรมสำหรับงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เราจะทำอย่างไรให้ใช้งานได้ดังรูป

รูปวาดโครงข่าย

บทความนี้จะบอกว่า เราสามารถเพิ่มความสามารถ ให้กับ LibreOffice ให้สามารถวาด network diagram โดยมากจะใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ จะเป็นรูปแบบที่ cisco วางไว้ ดังนั้นเราจะไปเอาภาพ icon ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวาด network diagram มาใช้ให้เข้าไปที่ เว็บ

Read more: การวาด Network Diagram ด้วย LibreOffice

pivot table สองเงือนไขหาเพศชายที่ได้เกรด A

การใช้ pivot table แบบสองเงือนไขเช่นอยากรู้ว่านักเรียนของเราได้เกรด A มีกี่คน เกรด B มีกี่คน และแยกจากผู้หญิงและผู้ชายลองมาดูตัวอย่างกันครับ

Read more: pivot table สองเงือนไขหาเพศชายที่ได้เกรด A 

การใช้ pivot table เพื่อนับจำนวน

ในการนับจำนวนของสินค้าหรือข้อมูลที่ซ้ำๆกัน เช่นในกรณีนี้คือต้องการนับวันที่ 1-jan ถ้าซ้ำกันให้นับแค่ 1 ถ้าต่างกันให้นับเพิ่มเป็นสองจากตัวอย่างนี้จะให้นับข้อมูล date เพื่อเป็นตัวอย่างนำไปใช้งานโดยต้องใช้ pivot table ของ Libreoffice calc ช่วยจากนั้นค่อยทำการนับ

Read more: การใช้ pivot table เพื่อนับจำนวน

การตั้งค่าภาษาไทยให้กับ LibreOffice

หลังจากที่มีการติดตั้งเรียบร้อยแล้วทุกคนมักจะใช้งานทันทีแล้วก็จะพบปัญหาตามมาเช่น ฟอนต์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษทำไมไม่ตรงกัน ถ้าปัญหานี้เกิดกับ LibreOffice อาจจะทำให้บางคนไม่อยากใช้งานกันเลยเนื่องจาก LibreOffice ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้หลายภาษากหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วควรเปิด ขึ้นมาสำรวจหรือทำการตั้งค่าให้เรียบร้อยก่อน

 

Read more: การตั้งค่าภาษาไทยให้กับ LibreOffice

แก้ปัญหาภาษาไทยเป็นรูปสี่เหลี่ยม ใน LibreOffice สำหรับ ubuntu

LibreOffice จะมีการพัฒนาเวอร์ชั่นใหม่ ๆ ออกมาอย่างรวดเร็ว และระบบปฏิบัติการก็เปลี่ยน Font แสดงผลที่เกี่ยวข้องกับ User Interface (UI) ทำให้บางครั้งเมื่อไปติดตั้งกับระบบปฏิบัติการใหม่ ๆ ภาษาไทยอาจจะพบว่ากลายเป็นรูปสี่เหลี่ยม หรือ บางครั้งเล็กมาก ผมพบว่าLibreOfice  4.3 มีปัญหาภาษาไทยกับ ubuntu 14.04 และ 14.10 ดังรูป

Selection_003

 

Read more: แก้ปัญหาภาษาไทยเป็นรูปสี่เหลี่ยม ใน LibreOffice สำหรับ ubuntu