Lastnews

เมื่อถูกเตือนเรื่อง ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์จะต้องทำอย่างไร "ใช้โอเพนซอร์ส OpenSource เลยดีไหม"
Category: ข่าว

เมื่อถูกเตือนเรื่อง ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์จะต้องทำอย่างไร "ใช้โอเพนซอร์ส OpenSource เลยดีไหม"

การใช้ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์ จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง แล้วเขารู้ได้อย่างไร ทำอย่างไร เมื่อได้รับจดหมาย และการเข้ามาตรวจนั้นทำกันอย่างไร...

งาน Software Freedom Day 2017 Bangkok Thailand ที่จัดพร้อมกันทั่วโลก มีคำตอบสำหรับคุณพร้อมรับโปรแกรมฟรีเพื่อทดแทนซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ที่หลากหลาย คลิกลงทะเบียนที่นี่

สำหรับการปราบปรามการกระทำผิดเรื่องของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ที่มีขึ้นมาโดยตลอดระยะเวลาหลายปีมานี้ ก็เพราะเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์ที่มีอยู่สูงมาก และ รัฐบาลโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องทำหน้าที่ เพื่อลดจำนวนเปอร์เซ็นต์การละเมิดลิขสิทธิ์ลงให้ได้ ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยยังมีอัตราการละเมิดลิขสิทธิ์อยู่ ที่ 69%

ข้อมูลจากจาก BSA (ฺBusiness Software ) บริษัทซอฟต์แวร์ต่างๆ ได้แต่งตั้ง BSA ให้เป็นผู้ดำเนินการในเรื่องนี้ซึ่ง BSA เข้ามาในประเทศไทยก็สิบกว่าปีได้ข้อความต่อไปนี้ นำมาจาก เว็บไซต์ของ BSA กลุ่มพันธมิตรธุรกิจซอฟต์แวร์ (บีเอสเอ) เป็นสมาคมเพื่อการค้าที่ไม่หวังผลกำไร จัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และพันธมิตรด้านฮาร์ดแวร์ เป็นองค์กรระดับแนวหน้าที่ทุ่มเทเพื่อส่งเสริมโลกดิจิตัลที่ปลอดภัยและถูกกฎหมาย

Facebook Page

latest user

  • อรุณรุ่ง พวงระย้า
  • phanupon phasuchaisakul

LibreOffice

Arduino

Ubuntu

สร้างสื่อการเรียนการสอน online

หลักสูตร การสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

เครื่องมือที่ใช้ในการสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์นั้นมีราคาสูงหากเราสามารถเลือกใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สได้จะทำให้การสร้างสื่อมีต้นทุนที่ลดลงและไม่ต้องละเมิดลิขสิทธิ์หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสำหรับการใช้เครื่องมือสร้างสื่อการสอนในรูปแบบต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย การนำเสนอในรูปแบบบรรยายลงในโปรแกรมนำเสนอ สื่อในรูปแบบฝึกหัดทบทวนโต้ตอบกับผู้เรียน หลักสูตรนี้จะใช้เครื่องมือในการสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์โดยการเรียนการสอนจะเน้นไปในเรื่องของการสร้างสื่อในลักษณะของการเรียนรู้เชิงวัตถุ(Learning Object)โดยใช้เครื่องมือหลายอย่างเข้าด้วยกันเพื่อให้ได้ทั้งแบบฝึกหัด บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ โดยเนื้อหาจะเน้นไปที่ Course Lab และHotpotatoesเป็นหลักสำหรับเครืองมืออื่นๆนั้นใช้เพื่อตัดต่อเสียงและบันทึกหน้าจอ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1.ผู้เรียนสามารถสร้างสื่อการสอนในรูปแบบโต้ตอบ(interlaction)

2.ผู้เรียนสามารถแบบฝึกหัดในรูปแบบโต้ตอบได้

3.สามารถสร้างสื่อการสอนกับเครื่องมือโอเพนซอร์ส

ดำเนินการสอนโดย

อ.ภาณุภณ พสุชัยสกุล

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

 

1.ไมค์โครโฟน

2.ข้อสอบหรือแบบฝึกหัด

3.รูปประกอบสื่อการสอน

4.สื่อในรูปแบบเดิมเช่นวีดีโอ พรีเซนต์เทชั่น

5.คอมพิวเตอร์ ที่ติดตั้ง Driver เสียงบันทึกเสียงได้

เครื่องมือที่ใช้ในหลักสูตรนี้คือ

1.course lab

2.hotpotatose

3.camstudio

4.Audacity.

หลักสูตรนี้ใช้เวลาเรียน 4 วัน

หัวข้อการบรรยาย

การออกแบบสื่อในรูปแบบ Learning object (วันที่ 1)

สื่อการสอนในรูปแบบ information processing

รูปแบบการสร้างสื่อที่ได้มาตรฐาน SCORM

การจับภาพหน้าจอด้วย Camstudio

export camstudio มาเป็นFlash

เครื่องมือในการตัดต่อเสียงด้วย audacity

รู้จักกับ course Lab (วันที่ 2 - 3)

เครื่องมือต่างๆใน Course Lab

เริ่มการสร้างสื่อจาก Course Lab

การแทรกเสียง การแทรกภาพ

การแทรก Flash

แทรกวีดีโอลงใน Course Lab

สร้างจุดเชื่อมโยง

สร้างจุดเชื่อใยงด้วยปุ่ม

สร้างตัวช่วยแบบโต้ตอบ

ตัวช่วยแบบ Balloons

การเพิ่มคำถามลงในสื่อ

คำถามแบบเติมคำ

คำถามแบบตัวเลือก

การ public การนำเข้าระบบ LMS

แบบฝึกหัดด้วย Hotpotatoes (วันที่ 4)

การสร้างแบบฝึกหัดด้วย Hotpotatose

การสร้างแบบฝึกหัดในรูปแบบเติมคำ(Hotpotatose)

แบบฝึกหัดในรูปแบบ ตัวเลือก(Hotpotatose)

แบบฝึกหัดในรูปแบบจับคู่(Hotpotatose)

แบบฝึกหัดผสมคำ(Hotpotatose)

แบบฝึกหัดด้วยเกมอักษรไขว้(Hotpotatose)

การ สร้างSCORM ด้วย Hotpotatose

การนำเข้า LMS และตรวจสอบคะแนน

การเดินทางมาอบรม ณ ห้องอบรมของนิตยสารฯ อาคารซิตี้ลิงก์ ซอยเพชรบุรีตัดใหม่ 35
- เดินทางมาโดยรถประจำทาง สาย 38, 140, 23, 58, 11, 60, 62, 76, 99, 113, 536 ฯลฯ
- เดินทางมาจากสนามบินสุวรรณภูมิ ให้ขึ้นรถไฟฟ้า Airport Link จากสนามบินมาลง สถานีราชปรารภ แล้วเดินเข้ามาที่ตึก หรือนั่งรถมอเตอร์ไซต์
- เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว สามารถนำรถมาจอดได้ที่ตึก โดยประทับตราจากตึกจะไม่เสียค่าบริการ

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ 0-2453-9629 , 08-6304-9545 , 08-7099-0005