EasyEDA ซอฟต์แวร์จำลองการทำงานของวงจรและออกแบบ PCB

EasyEDA ซอฟต์แวร์จำลองการทำงานของวงจรและออกแบบ PCB
Category: Arduino

EasyEDA เป็นเครื่องมือฟรี ที่ไม่ต้องติดตั้งก่อนใช้งาน เพราะทำงานได้บนคลาวด์ และออกแบบมาเพื่อประสบการณ์การใช้งาน EDA ที่ง่ายขึ้นสำหรับ วิศวกรไฟฟ้า ผู้สอน นักเรียนวิศวกรรม

...
Read more ...
Share

ติดตั้ง Arduino IDE บน Linux กับโปรแกรม (Hello word) ไฟกระพริบ

ติดตั้ง Arduino IDE บน Linux กับโปรแกรม (Hello word) ไฟกระพริบ
Category: Arduino

มาถึงตอนนี้ก็ไม่ต้องรอช้าหลังจากจดจ่องมาสองตอนได้ลองเขียนโปรแกรมบนเว็บก็ลองมาแล้วมาถึงตอนนี้หยิบ Board Arduino ของจริงขึ้นมาเสียบสายUSB เข้าช่อง USB ของคอมพิวเตอร์ หยิบ

...
Read more ...
Share

embrio เครื่องมือเขียนโปรแกรมให้ Arduino แบบ virsual

embrio เครื่องมือเขียนโปรแกรมให้ Arduino แบบ virsual
Category: Arduino

embrio เป็นเครื่องมือเขียนโปรแกรมสำหรับนักพัฒนา Arduino และ IoT เขียนโปรแกรแบบ Virsual  ชนิดที่เรียกว่าลางวาง ทำงานแบบ reailtime  และแปลเป็นภาษา C โปรแกรมนี้สำหรับผู้ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows

...
Read more ...
Share

Arduino คืออะไร

Arduino คืออะไร
Category: Arduino

Arduino เป็นไมโครคอนโทรนเลอร์ (Microcontroller)ในรูปแบบโอเพนซอร์สกำเนิดในประเทศอิตาลี เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอน เริ่มขึ้นเมื่อปี 2005 เพื่อใช้ในการเรียน Interraction Design Institute ที่ Ivrea

...
Read more ...
Share

เรียนรู้ Arduino ผ่านเว็บ 123d.circuits.io เพื่อจำลองวงจรและเขียน code

เรียนรู้ Arduino ผ่านเว็บ 123d.circuits.io เพื่อจำลองวงจรและเขียน code
Category: Arduino

เมื่อหลายๆคนยังต้องการจะเรียนรู้ผ่านคอมพิวเตอร์ ก่อนที่จะซื้อ Microcontroller มาลองเล่นเราอาจจะให้คอมพิวเตอร์ทดลองต่อวงจรดูก่อน เว็บ ...

Read more ...
Share