Lastnews

เมื่อถูกเตือนเรื่อง ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์จะต้องทำอย่างไร "ใช้โอเพนซอร์ส OpenSource เลยดีไหม"
Category: ข่าว

เมื่อถูกเตือนเรื่อง ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์จะต้องทำอย่างไร "ใช้โอเพนซอร์ส OpenSource เลยดีไหม"

การใช้ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์ จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง แล้วเขารู้ได้อย่างไร ทำอย่างไร เมื่อได้รับจดหมาย และการเข้ามาตรวจนั้นทำกันอย่างไร...

งาน Software Freedom Day 2017 Bangkok Thailand ที่จัดพร้อมกันทั่วโลก มีคำตอบสำหรับคุณพร้อมรับโปรแกรมฟรีเพื่อทดแทนซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ที่หลากหลาย คลิกลงทะเบียนที่นี่

สำหรับการปราบปรามการกระทำผิดเรื่องของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ที่มีขึ้นมาโดยตลอดระยะเวลาหลายปีมานี้ ก็เพราะเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์ที่มีอยู่สูงมาก และ รัฐบาลโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องทำหน้าที่ เพื่อลดจำนวนเปอร์เซ็นต์การละเมิดลิขสิทธิ์ลงให้ได้ ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยยังมีอัตราการละเมิดลิขสิทธิ์อยู่ ที่ 69%

ข้อมูลจากจาก BSA (ฺBusiness Software ) บริษัทซอฟต์แวร์ต่างๆ ได้แต่งตั้ง BSA ให้เป็นผู้ดำเนินการในเรื่องนี้ซึ่ง BSA เข้ามาในประเทศไทยก็สิบกว่าปีได้ข้อความต่อไปนี้ นำมาจาก เว็บไซต์ของ BSA กลุ่มพันธมิตรธุรกิจซอฟต์แวร์ (บีเอสเอ) เป็นสมาคมเพื่อการค้าที่ไม่หวังผลกำไร จัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และพันธมิตรด้านฮาร์ดแวร์ เป็นองค์กรระดับแนวหน้าที่ทุ่มเทเพื่อส่งเสริมโลกดิจิตัลที่ปลอดภัยและถูกกฎหมาย

Facebook Page

latest user

  • อรุณรุ่ง พวงระย้า
  • phanupon phasuchaisakul

LibreOffice

Arduino

Ubuntu

Moodle1.9ความเหมือนที่แตกต่างจากMoodle2.2

มีคำถามเกิดขึ้นมากมายสำหรับผู้ที่ใช้ Moodle นับตั้งแต่ Moodle ได้ออกเวอร์ชั่นใหม่ 2.0 และปรับปรุงเรื่อยมาจนกระทั้ง เป็นเวอร์ชั่น 2.2 ความเข้ากันได้และความแตกต่างของสองเวอร์ชั่นนี้ และมีบางอย่างที่ไม่มี
การสำรองข้อมูล
การสำรองข้อมูลในชั้นเรียนเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการย้ายห้องเรียนไปยังเซอร์เวอร์อื่นซึ่งผู้สอนสามารถทำเองได้ง่าย หรือ ใช้เพื่อสำเนาชั้นเรียนออกไปเป็นอีกหนึ่งวิชาโดยให้มีโครงสร้างของเนื้อหารายวิชาที่เหมือนกัน หากต้องการย้ายรายวิชาด้วยวิธีสำรองข้อมูลในห้องเรียนจากเวอร์ชั้น 1.9 มาเป็น 2.2 แล้วไม่สามารถทำได้มาตรฐานไม่เหมือนเดิม
การนำเข้าข้อสอบจาก มาตรฐาน GIFT หรือ AIKEN

การนำเข้าข้อสอบสองมาตรฐานนนี้ในเวอร์ชั้น 1.9 สามารถนำเข้าได้โดยไม่มีปัญหาเรื่องภาษาไทยสำหรับเวอร์ชั้น 2.0 นั้นไม่สามารถนำเข้าได้ถ้าตัวข้อสอบนั้นบรรจุเนื้อหาที่เป็นภาษาไทยแต่ก็ได้รับการแก้ไขแล้วในเวอร์ชั่น 2.2 แต่ไฟล์ต้องมีนามสกุล *.txt ชื่อไฟล์ควรเป็นภาษาอังกฤษ
Hotpotatoes

เครื่องมือสร้างข้อสอบจากภายนอก สำหรับเวอร์ชั้น 2.0และ2.1 ,2.2 นั้นไม่สามารถนำเข้าข้อสอบจาก Hotpotatoes แต่ยังสามารถใช้ในแหล่งข้อมูล SCORM ได้
การจัดการแหล่งข้อมูลไฟล์
แหล่งข้อมูลไฟล์

การใช้งานแหล่งข้อมูลไฟล์ไม่มีไอค่อนสำหรับจัดการไฟล์ต้องเข้าไปจัดการไฟล์ในส่วนของไอเท็มทีสร้างเข้ามา และไม่สามารถแชร์ไฟล์ได้
แหล่งข้อมูล LAMS

แหล่งข้อมูลจาก (Learning Activity Management System) ไม่มีแล้วสำหรับเวอร์ชั้น 2.x ขึ้นมา
ข้อดีมากกว่า
การรองรับกับ Theme ของ Version Mobile กับหน้าเว็บตั้งค่าให้แตกต่างกันได้

การวิเคราะห์ข้อสอบหลังจากสอบเสร็จแล้วมีการแจกแจงรายละเอียดมากกว่าเดิม

การกำหนดหน้าจอซ่อนเก็บเมนูได้ทำให้หน้าจอมีพื้นที่ในการแสดงผลมากกว่าเดิม

การจัดการกับสมาชิกในห้องเรียนทำได้ง่ายกว่าเดิมทั้งการเพิ่มสิทธิ์ของนักเรียน