โอเพนซอร์สทูเดย์

Tux Math-Math Tutor

เกมฝึกคิดเลขอย่างง่ายๆ สนุกและตื่นเต้น ใน Tux Math เพนกวิน Tux จะต้องคิดในใจให้ได้อย่างรวดเร็วในในทุกข้อ มิฉะนั้นเมืองของเขาจะราบเป็นหน้ากลอง