โอเพนซอร์สทูเดย์

ม.ราชภัฏธนบุรี จัดอบรม "การสร้างภาพแอนิเมชั่นด้วย Blender"

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างภาพแอนิเมชั่น เพื่อดึงดูดความสนใจในการนำเสนอผลงาน โดยใช้ Blender Open Source Software" ได้ทดลองสร้างภาพแอนิเมชั่น 3 มิติ ด้วยตนเอง ณ ห้องปฏิบัติการอินเทอร์เน็ต อาคาร 2 ชั้น 10 เมื่อวันพุธที่ 19 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. ซึ่งรับจำนวนผู้เข้าอบรมเพียง 30 ท่านเท่านั้น โดยมีอาจารย์กฤษณ อัษดงษ์ ไปบรรยายในครั้งนี้ ด้านเนื้อหานั้น เริ่มตั้งแต่ การสร้างชิ้นงานในเทคนิคต่างๆ เบื้องต้น การสร้างตัวอักษร การใส่ material ให้กับ วัตถุ เบื้องต้น การใช้งาน Material การสร้าง Animation เบื้องต้น การใช้งานแสงชนิดต่างๆ การกำหนดคุณสมบัติของกล้อง และวิธีใช้งาน การกำหนดค่าในการ Render  การตัดต่อภาพยนตร์ใน Blender การใส่ Effect การประมวลผลภาพ หรือ Output การสร้างการเคลื่อนไหว Animation การบันทึกไฟล์ การนำเข้า และส่งออกไฟล์งาน