โอเพนซอร์สทูเดย์

โรงเรียนพาณิชยาการบางนา จัดอบรม OpenOffice.org

โรงเรียนพาณิชยาการ บางนา จัดอบรมเรื่อง "การใช้งาน OpenOffice.org ในองค์กร" ให้กับครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ เพื่อนำไปทดลองใช้ในการปฏิบัติงานในการเรียนการสอน และเมื่อมีการใช้งานกันอย่างคล่องแคล่วแล้ว จากนั้น จึงจะนำไปสอนแก่เด็กๆ นักเรียนต่อไป การอบรมในครั้งนี้ มีครู-อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ เข้ารับการอบรมจำนวน 50 ท่าน ดูบรรยากาศการอบรมเพิ่มเติมได้ที่ ภาพกิจกรรม

อบรม OpenOffice.org สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดอบรมเรื่อง "การใช้งาน OpenOffice.org ในองค์กร" ให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ เพื่อนำไปปรับเปลี่ยนใช้ตามนโยบายขององค์กร และใช้ฟอนต์มาตรฐาน 13 ฟอนต์ในการสร้างงาน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากฝ่ายงานต่างๆ เข้ารับการอบรมจำนวน 30 ท่าน การอบรมในครั้งนี้ จะมีการติดตามผลของการนำไปใช้งานจริงประมาณ 3 เดือน แล้วมีการรายงานผลต่อผู้บริหาร เพื่อกำหนดแผนการเปลี่ยนมาใช้โปรแกรมโอเพนออฟฟิศอย่างจริงจังต่อไปในอนาคต ดูภาพบรรยากาศการอบรมเพิ่มเติมที่ภาพกิจกรรม


บมจ. ทีโอที อบรม "OpenOffice.org ในองค์กร"


บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จัดอบรมบุคลากรในองค์กร ในหัวข้อ "การใช้งาน OpenOffice.org ในองค์กร" ระหว่างวันที่ 1-19 พฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมา จำนวน 6 รุ่น เพื่อส่งเสริมให้หันบุคลากรหันมาใช้ซอฟต์แวร์ถูกกฎหมาย ปลอดปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ โดยทดลองใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สในเบื้องต้น 4 โปรแกรม ได้แก่ OpenOffice.org Gimp Joomla และ One Point Project ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี โดยแต่ละหน่วยงานได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมอบรมในแต่ละหลักสูตร เพื่อนำไปต่อยอดกับฝ่าย/แผนกของตัวเองต่อไป

บรรยากาศคลิกที่ภาพกิจกรรมบรรยากาศเข้าค่ายอบรม การสร้างผลงาน Animation ด้วย Open Source

ผ่านพ้นไปแล้วนะคะ สำหรับกิจกรรมมดีๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยให้ก้าวไกลสู่สังคมโลก กับการเข้าค่ายอบรม การสร้างผลงาน Animation ด้วย Open Source สำหรับน้องๆ 150 คน 50 ทีม ภายใต้โครงการ Thailand Animation Contest 2010 ที่จัดโดย Ayudhya Allianz C.P. และร่วมสนับสนุนโครงการโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ มูลนิธิห้าธันวามหาราช ระหว่างวันที่ 22-24 ตุลาคม 2553 ที่ผ่านมา ซึ่งมีน้องๆ เข้ารับการฝึกอบรมก่อนนำความรู้ไปปฏิบัติงานจริงเพื่อส่งเข้าประกวด จำนวน 150 คน รวม 50 ทีม ที่ถูกคัดเลือกจากผู้สมัครกว่า 500 ทีม หรือประมาณ 1,500 คน มาเข้าค่าย 3 วัน 2 คืน แบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา เพื่อฝึกการใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ภายใต้ชื่อโครงการ "Open Dream with Open Source Training Camp" ได้แก่ โปรแกรม Blender, LMMS, Audacity นอกจากนี้ ผลงานที่น้องๆ จะส่งเข้าประกวดในปีนี้ จะต้องใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สเท่านั้น อาทิ Blender, LMMS, Audacity, Jahshaka, Pencil เป็นต้น ซึ่งน้องๆ จะต้องส่งผลงานเป็นตัวอย่างจำนวน 1.30 น. ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 และมีเพียง 20 ทีมเท่านั้น (ระดับละ 10 ทีม) ที่จะได้มาเข้า Work Shop อย่างใกล้ชิด ตลอด 48 ชั่วโมง ในวันที่ 10-11 ธันวาคม 2553 และส่งผลงานจริงจำนวน 3 นาทีหลังจบการ Work Shop จากนั้นจะประกาศผลทันทีในวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2553 ค่ะ ดูบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่ ภาพกิจกรรม

บรรยากาศอบรม OpenOffice.org บจก. ไทยการ์เมนต์เอ๊กซปอร์ต

บริษัท ไทยการ์เมนต์เอ๊กซปอร์ต จำกัด สาขาจังหวัดสมุทรสาคร จัดอบรมหลักสูตร "การใช้งาน OpenOffice.org ในองค์กร" ให้กับพนักงาน เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2553 ที่ผ่านมา โดยการอบรมครั้งนี้ อาจารย์ภาณุภณ พสุชัยสกุล นำ Openoffice.org เวอร์ชั่นใหม่ที่ชื่อว่า Go-oo ไปสอน เพราะสามารถใช้งานได้คล้ายคลึงกับชุดออฟฟิศเชิงพาณิชย์มากที่สุด สามารถรันไฟล์ Marco ได้ดีเหมือนต้นฉบับ และมีฟังก์ชั่นอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งมีผู้เข้าอบรมประมาณ  20 ท่าน โดยหลังจากนี้ จะจัดอบรมให้อีก 2 สาขา คือ สาขาปากเกร็ด ที่เป็นสำนักงานใหญ่ และ สาขาจังหวัดปราจีนบุรี เป็นลำดับถัดไป ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่ ภาพกิจกรรม

อบรม e-learning ด้วย Moodle รุ่น 6 (รุ่น 7 เปิดอบรม 11-12 กันยายน 2553)

จัดอบรมกันมาเป็นรุ่นที่ 6 แล้ว สำหรับหลักสูตร ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ e-learning ในองค์กรด้วย Moodle รุ่น 6 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม-1 สิงหาคม 2553 ที่ผ่านมา ณ ห้องอบรมของนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ อาคารอโศกทาวเวอร์ส ชั้น 4 โดยมีอาจารย์ภาณุภณ พสุชัยสกุล เป็นวิทยากร ซึ่งมีผู้เข้าอบรมจำนวน 5 ท่าน จากสถานศึกษา และภาคเอกชน สำหรับรุ่นที่ 7 จะเปิดอบรมในวันที่ 11-12 กันยายน 2553 ท่านใดสนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์เพื่อสำรองที่นั่งออนไลน์ก่อนได้ที่ http://www.opensource2day.com ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่ ภาพกิจกรรม

บรรยากาศการอบรม Blender รุ่น 3

จัดอบรมต่อเนื่องกันเลยทีเดียว สำหรับหลักสูตร สร้างงาน 3D Animation ด้วย Blender รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 28-30 กรกฎาคม ที่ผ่านมา หลังจากที่ประสบความสำเร็จมาแล้วจากรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 สำหรับรุ่นที่ 3 นี้ มีองค์กรส่งบุคลาการเข้ามารับการอบรมจำนวน 5 ท่าน 3 เป็นองค์์กรเอกชน 2 แห่ง และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยอีก 1 ท่าน โดยมีอาจารย์กฤษณ อัษดงษ์ นักเขียนคอลัมน์เบนเดอร์ประจำนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ มาเป็นวิทยากรในหลักสูตรนี้ สำหรับรุ่นต่อไปจะเปิดอบรมในวันที่ 24-26  สิงหาคม 2553 ณ ห้องอบรมของนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ อาคารอโศกทาวเวอร์ส ชั้น 4 ท่านใดสนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์เพื่อสำรองที่นั่งก่อนได้ที่เว็บไซต์ของโอเพนซอร์สทูเดย์ค่ะ ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่ ภาพกิจกรรม