อบรม e-learning ด้วย Moodle รุ่น 6 (รุ่น 7 เปิดอบรม 11-12 กันยายน 2553)

อบรม e-learning ด้วย Moodle รุ่น 6 (รุ่น 7 เปิดอบรม 11-12 กันยายน 2553)
Category: Games

จัดอบรมกันมาเป็นรุ่นที่ 6 แล้ว สำหรับหลักสูตร ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ e-learning ในองค์กรด้วย Moodle รุ่น 6 เมื่อวันที่ 31

...
Share

บรรยากาศการอบรม Blender รุ่น 3

บรรยากาศการอบรม Blender รุ่น 3
Category: Games

จัดอบรมต่อเนื่องกันเลยทีเดียว สำหรับหลักสูตร สร้างงาน 3D Animation ด้วย Blender รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 28-30 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

...
Share

บรรยากาศเข้าค่ายอบรม การสร้างผลงาน Animation ด้วย Open Source

บรรยากาศเข้าค่ายอบรม การสร้างผลงาน Animation ด้วย Open Source
Category: Games

ผ่านพ้นไปแล้วนะคะ สำหรับกิจกรรมมดีๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยให้ก้าวไกลสู่สังคมโลก กับการเข้าค่ายอบรม

...
Share

บรรยากาศอบรม OpenOffice.org บจก. ไทยการ์เมนต์เอ๊กซปอร์ต

บรรยากาศอบรม OpenOffice.org บจก. ไทยการ์เมนต์เอ๊กซปอร์ต
Category: Games

บริษัท ไทยการ์เมนต์เอ๊กซปอร์ต จำกัด สาขาจังหวัดสมุทรสาคร จัดอบรมหลักสูตร "การใช้งาน OpenOffice.org ในองค์กร" ให้กับพนักงาน

...
Share