โอเพนซอร์สทูเดย์

บรรยากาศการอบรม Blender รุ่นที่ 1

ผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อย สำหรับการอบรมในหลักสูตร "สร้างงาน 3D Anomation ด้วยโปรแกรม Blender 2.5" รุ่นที่ 1 ซึ่งเปิดการอบรมไปเมื่อวันที่ 18-20 มาราคม 2553 ที่ผ่านมา ณ ห้องอบรมของนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ อาคารอโศกทาวเวอร์ ชั้น 4 ซึ่งมีผู้เข้าอบรมจำนวน 5 ท่าน โดยมี อาจารย์กฤษณ อัษดงษ์ นักเขียนคอลัมน์เบนเดอร์ประจำนิตยสารฯ มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ สำหรับในรุ่นที่ 2 จะเปิดอบรมในเดือนกุมภาพันธ์-เดือนมีนาคมค่ะ สามารถเช็ควันอบรมได้ที่เว็บไซต์ ชมบรรยากาศการอบรมได้ที่ ภาพกิจกรรม

บรรยากาศการอบรม Weka รุ่นที่ 3

ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมาก สำหรับการเปิดอบรมในหลักสูตร "ขุดเหมืองข้อมูลด้วย Weka" รุ่นที่ 3 ซึ่งเปิดการอบรมไปเมื่อวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2552 ที่ผ่านมา ณ ห้องอบรมของนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ อาคารอโศกทาวเวอร์ ชั้น 4 ซึ่งมีผู้เข้าอบรมถึง 14 ท่าน มากที่สุดที่เปิดอบรมมา มีทั้งคณะครู-อาจารย์ นักศึกษาปริญญาโท หน่วยงานเอกชนมาเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ โดยมี อาจารย์เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา และอาจารย์สิริวรรณ แต้วิจิตร มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ สำหรับรุ่นที่ 4 จะเปิดอบรมในวันที่ 23-24 มกราคม 2553 อย่างแน่นอน เพราะตอนนี้มีผู้ลงทะเบียนมาเกินจำนวน 4 ท่านเรียบร้อยแล้ว สามารถดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่ ภาพกิจกรรม

บรรยากาศการอบรม python เบื้องต้น รุ่นที่ 2

หลังจากประสบความสำเร็จไปแล้วสำหรับหลักสูตรการอบรม python เบื้องต้น รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2552 ที่ผ่านมา นิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ จึงเปิดอบรมในหลักสูตร "การเขียนโปรแกรมง่ายๆ กับไพธอน" รุ่นที่ 2 ในวันที่ 5-6 กันยายน 2552 ณ ห้องอบรมของนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ อาคารอโศกทาวเวอร์ ชั้น 4 ซึ่งมีผู้เข้าอบรมจำนวน 4 ท่าน โดยมี อาจารย์พีรัมพร จิรนันทนากร จาก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ และรุ่นที่ 3 จะเปิดอบรมอีกครั้งในวันที่ 10-11 ตุลาคม 2552 นี้ ซึ่งตอนนี้มีผู้ลงทะเบียนมาแล้ว 2 ท่านค่ะ ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่ ภาพกิจกรรม