บรรยากาศการอบรม python เบื้องต้น รุ่นที่ 2

บรรยากาศการอบรม python เบื้องต้น รุ่นที่ 2
Category: Games

หลังจากประสบความสำเร็จไปแล้วสำหรับหลักสูตรการอบรม python เบื้องต้น รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2552 ที่ผ่านมา

...
Share