โอเพนซอร์สทูเดย์

ภาพบรรยากาศอบรม Joomla รุ่น 1

หลังจากที่รอกันมานานเกือบ 3 ปี ตั้งแต่เริ่มจัดทำนิตยสาร ก็ได้ฤกษ์เปิดการอบรมกันเสียที สำหรับหลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla รุ่นที่ 1 ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10-11 เมษายน 2553 ที่ผ่านมา ณ ห้องอบรมของนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ อาคารอโศกทาวเวอร์ส ชั้น 4 วิทยากรโดย อาจารย์ภาณุภณ พสุชัยสกุล ถึงแม้ว่าหลักสูตรนี้จะเปิดลงทะเบียนเป็นหลักสูตรแรกของการอบรม แต่ผู้ที่สนใจหลายๆ ท่าน เวลาไม่ตรงกันในการอบรม ทำให้หลักสูตรดังกล่าวเลื่อนออกไป ทางทีมงานเกรงใจผู้เข้าอบรมที่ลงทะเบียนมานานมากๆ ค่ะ จึงเปิดหลักสูตรนี้ โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน 3 ท่าน ที่ตั้งใจจะสร้างเว็บไซต์ของตัวเอง เพื่อนำไปต่อยอดทั้งด้านการศึกษาและทางธุรกิจต่อไป สำหรับรุ่นถัดไปจะเปิดอบรมเมื่อไหร่นั้น โปรดติดตามที่เว็บไซต์นะคะ ดูบรรยากาศการอบรมเพิ่มเติม คลิกที่

โครงการฝึกอบรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอน โดยใช้ e-learning (Moodle) รุ่น 2

สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดการอบรมให้กับครู-อาจารย์ อาชีวศึกษาทั่วประประเทศ ภายใต้ชื่อ "โครงการฝึกอบรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอน โดยใช้ e-learning (Moodle)"  รุ่นที่ 2 ณ โรงแรม โกลเด้น ดราก้อน จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 5-9 เมษายน 2553 ที่ผ่านมา หลังจากประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในรุ่นที่ 1 (วันที่ 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2553)  โดยมีอาจารย์ภาณุภณ พสุชัยสกุล ไปเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ซึ่งอาจารย์ทุกท่านให้ความสนใจสร้างรายวิชาของตนเอง เพื่อใช้ในการเรียนการสอนจริง ในเทอมหน้าค่ะ สำหรับในรุ่นที่ 3 และ รุ่นที่ 4 จะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม ทางทีมงานจะนำภาพบรรยากาศการอบรมมาฝากกันใหม่นะคะ ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่

โครงการฝึกอบรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอน โดยใช้ e-learning (Moodle)

สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดการอบรมให้กับครู-อาจารย์ อาชีวศึกษาทั่วประประเทศ ภายใต้ชื่อ "โครงการฝึกอบรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอน โดยใช้ e-learning (Moodle)" รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2553 ณ โรงแรม โกลเด้น ดราก้อน จ.นนทบุรี โดยมีอาจารย์ภาณุภณ พสุชัยสกุล ไปเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ซึ่งอาจารย์ทุกท่านให้ความสนใจสร้างรายวิชาของตนเอง เพื่อใช้ในการเรียนการสอนจริง ในเทอมหน้าค่ะ สำหรับในรุ่นที่ 2 จะเปิดอบรมในวันที่ 5-9 เมษายน 2553 ทางทีมงานจะนำภาพบรรยากาศการอบรมมาฝากกันใหม่นะคะ ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่

ภาพบรรยากาศอบรม Weka รุ่น 5

จัดอบรมกันต่อเนื่องมาแล้ว 4 รุ่น สำหรับหลักสูตร "ขุดเหมืองข้อมูลด้วย Weka" ซึ่งเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ได้จัดอบรมกันไปอีก 1 รุ่น สำหรับรุ่นที่ 5 เมื่อวันที่ 27-28 มีนาคม 2553 ซึ่งรุ่นนี้มีผู้เข้าอบรมจำนวน 13 ท่าน จากที่ลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซต์มาเต็มจำนวน 16 ท่าน ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องอบรมของนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ อาคารอโศกทาวเวอร์ ชั้น 4 ในรุ่นนี้จะเป็นรุ่นของบริษัทเอกชนเป็นส่วนใหญ่ และมีครู-อาจารย์ นักศึกษาปริญญาโท มาเข้าร่วมอบรมหลักสูตรนี้อีกด้วย โดยมี อาจารย์เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา และอาจารย์สิริวรรณ แต้วิจิตร มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ สำหรับรุ่นที่ 6 จะเปิดอบรมในวันที่ 5-6 มิถุนายน 2553 สามารถดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่ 

บรรยากาศการอบรม OpenStast รุ่น 1

ประเดิมเปิดอบรมไปแล้วรุ่นแรก สำหรับหลักสูตร "เปิดโลกสถิติ พิชิตข้อมูลด้วย OpenStat" โดยอาจารย์อมรเทพ ทองชิว เมื่อวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ผ่านมา ณ ห้องอบรมของนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ อาคารอโศกทาวเวอร์ส ชั้น 4 ถึงแม้ว่า ในหลักสูตรนี้ จะมีผู้เข้ารับการอบรมเพียง 2 ท่าน แต่การอบรมก็เป็นไปอย่างน่าสนใจ เพราะนอกจากผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ในภาคทฤษฎีแล้ว ยังได้ฝึกการใช้งาน OpenStat ในภาคปฏิบัติอีกด้วย และสำหรับการอบรมในรุ่นที่ 2 นั้น จะจัดขึ้นในต้นเดือนเมษายน ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2553 ค่ะ

อบรมครูแกนนำ 140 ให้ใช้โอเพนซอร์สในสถานศึกษา

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (ซิป้า) จัดอบรมให้กับครูอาจารย์จากโรงเรียนเอกชนให้เป็นครูแกนนำ ประมาณ 140 คนให้ใช้โอเพนซอร์สในสถานศึกษา ภายใต้ชื่อ "โครงการอบรมการใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สในสถานศึกษา" รุ่นที่ 2 ภาคกลางและภาคตะวันตก เมื่อวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ โดยรุ่นแรกนั้นได้จัดผ่านพ้นไปแล้ว ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงเรียนกัลยาณวัตร จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 6-7 ก.พ. 2553 สำหรับโครงการดังกล่าวนี้ จะแบ่งคณะครู-อาจารย์ออกเป็น 3 กลุ่ม 3 หลักสูตร หลักสูตรละประมาณ 40 ท่าน ได้แก่ 1.หลักสูตรซอฟต์แวร์ชุดระบบปฏิบัติการ (Ubuntu Server) 2.หลักสูตรซอฟต์แวร์ชุดทำเว็บไซต์ (Joomla)  3.หลักสูตรซอฟต์แวร์ชุดระบบสำนักงาน (Open Office) ซึ่งครู-อาจารย์ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก พร้อมกับจะนำไปใช้ในสถานศึกษาทันที หากครู-อาจารย์โรงเรียนเอกชนท่านใดที่อยู่ในภูมิภาคอื่นๆ ที่ต้องการจะอบรมฟรีในโครงการนี้ ก็สามารถติดตามรายละเอียดของโครงการได้ที่ http://www.moe.go.th/ppp

บรรยากาศการอบรมหลักสูตร Weka รุ่นที่ 4

ผ่านพ้นไปอีก 1 รุ่น สำหรับหลักสูตร "ขุดเหมืองข้อมูลด้วย Weka" รุ่นที่ 4 เมื่อวันที่ 23-24 มกราคม 2553 ที่ผ่านมา ซึ่งรุ่นนี้ถือว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมากที่สุด ตั้งแต่มีการจัดอบรมมา เพราะมีผู้เข้าอบรมถึง 18 ท่าน มากกว่าที่กำหนดไว้เพียง 16 ท่าน จนต้องเสริมโต๊ะเก้าอี้กันเลยทีเดียว การอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องอบรมของนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ อาคารอโศกทาวเวอร์ ชั้น 4 ในรุ่นนี้จะเป็นรุ่นของคณะครู-อาจารย์ เป็นส่วนใหญ่ เช่น คณะครู-อาจารย์จากม.มหาสารคาม ม.อุบลราชธานี ม.สงขลานครินทร์ ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานเอกชน นักศึกษาปริญญาโท เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ด้วย โดยมี อาจารย์เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา และอาจารย์สิริวรรณ แต้วิจิตร มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ สำหรับรุ่นที่ 5 จะเปิดอบรมในวันที่ 27-28 มีนาคม 2553 อย่างแน่นอน เพราะตอนนี้ เพิ่งเปิดลงทะเบียนเพียงไม่นาน ก็มีผู้ลงทะเบียนเข้ามาแล้วค่ะ สามารถดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่