โอเพนซอร์สทูเดย์

โครงการฝึกอบรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอน โดยใช้ e-learning (Moodle) รุ่น 4

สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดการอบรมให้กับครู-อาจารย์ อาชีวศึกษาทั่วประประเทศ ภายใต้ชื่อ "โครงการฝึกอบรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอน โดยใช้ e-learning (Moodle)"  รุ่นที่ 4  ณ โรงแรม โกลเด้น ดราก้อน จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 10-14 พฤษถาคม 2553 ที่ผ่านมา หลังจากประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในรุ่นที่ 1 (วันที่ 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2553) รุ่นที่ 2 (วันที่ 5-9 เมษายน 2553) และรุ่นที่ 3 (วันที่ 3-7พฤษถาคม 2553) โดยมีอาจารย์ภาณุภณ พสุชัยสกุล ไปเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ซึ่งอาจารย์ทุกท่านให้ความสนใจสร้างรายวิชาของตนเอง เพื่อใช้ในการเรียนการสอนจริง ในเทอมหน้าค่ะ สำหรับในรุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6 จะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายน 2553 ทางทีมงานจะนำภาพบรรยากาศการอบรมมาฝากกันใหม่นะคะ ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่ ภาพกิจกรรม

บรรยากาศการอบรม OpenStat รุ่น2

หลังจากประเดิมเปิดอบรมไปแล้วในรุ่นแรก เมื่อวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ผ่านมา คราวนี้ ทางทีมงานได้เปิดอบรมอีกครั้งในรุ่นที่ี 2 เพื่อไม่ให้ผู้ลงทะเบียนรอนาน จึงได้เปิดอบรมหลักสูตร "เปิดโลกสถิติ พิชิตข้อมูลด้วย OpenStat" รุ่นที่ 2 ไปเมื่อวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2553 ที่ผ่านมา โดยอาจารย์อมรเทพ ทองชิว  ณ ห้องอบรมของนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ อาคารอโศกทาวเวอร์ส ชั้น 4 ถึงแม้ว่า ในหลักสูตรนี้ จะมีผู้เข้ารับการอบรมเพียง 2 ท่าน แต่การอบรมก็เป็นไปอย่างน่าสนใจ เพราะนอกจากผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ในภาคทฤษฎีแล้ว ยังได้ฝึกการใช้งาน OpenStat ในภาคปฏิบัติอีกด้วย และสำหรับการอบรมในรุ่นที่ 3 นั้น จะเปิดขึ้นอีกเมื่อไหร่ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์นะคะ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ ภาพกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอน โดยใช้ e-learning (Moodle) รุ่น 3

สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดการอบรมให้กับครู-อาจารย์ อาชีวศึกษาทั่วประประเทศ ภายใต้ชื่อ "โครงการฝึกอบรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอน โดยใช้ e-learning (Moodle)"  รุ่นที่ 3 ณ โรงแรม โกลเด้น ดราก้อน จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 3-7 พฤษถาคม 2553 ที่ผ่านมา หลังจากประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในรุ่นที่ 1 (วันที่ 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2553) และรุ่นที่ 2 (วันที่ 5-9 เมษายน 2553) โดยมีอาจารย์ภาณุภณ พสุชัยสกุล ไปเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ซึ่งอาจารย์ทุกท่านให้ความสนใจสร้างรายวิชาของตนเอง เพื่อใช้ในการเรียนการสอนจริง ในเทอมหน้าค่ะ สำหรับในรุ่นที่ 4 รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6 จะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2553 ทางทีมงานจะนำภาพบรรยากาศการอบรมมาฝากกันใหม่นะคะ ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่ ภาพกิจกรรม

บรรยากาศอบรม OpenSource Suriyan & OpenOffice.org

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.นครศรีธรรมราช และ โรงเรียนจรัสพิชากรอาชีวศึกษา ร่วมกับ นิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ จัดอบรมหลักสูตร "โปรแกรมทดแทน Windows และ MS-Office" ภายใต้ โครงการอบรม OpenSource Suriyan & OpenOffice.org โปรแกรมถูกกฎหมายของคนไทย" ระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2553 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนจรัสพิชากรอาชีวศึกษา จ.นครศรีธรรมราช โดย อาจารย์ภาณุภณ พสุชัยสกุล จากนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ ไปเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ซึ่งผู้เข้าอบรม มีทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชนเข้ารับการอบรม ทางนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ก็ไม่รอช้า จึงขอสัมภาษณ์นักธุรกิจของจ.นครศรีธรรมราช ถึงการปรับเปลี่ยนมาใช้โอเพนซอร์สในองค์กร ผู้อ่านสามารถติดตามรายละเอียดได้ในนิตยสารฉบับที่ 17 พฤษภาคม-มิถุนายน 2553 ออกวางแผง ปลายเดือนพฤษภาคม 2553 ค่ะ ดูบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่ ภาพกิจกรรม

ภาพบรรยากาศอบรม Openoffice.org บมจ.มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์

เมื่อวันที่ 22-23 เมษายน 2553 ที่ผ่านมา บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดลพบุรี จัดอบรมหลักสูตร การใช้งาน Openoffice.org ในองค์กร จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 30 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำให้พนักงานรู้จักกับโปรแกรมโอเพนออฟฟิศและ เปลี่ยนมาใช้งานได้ทดแทนซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ที่ใช้อยู่ ซึ่งพนักงานได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ได้เตรียมคำถามมาถามวิทยากร (อาจารย์ภาณุภณ พสุชัยสกุล) เพื่อแก้ไขปัญหาที่ตนเองได้พบมา หลังจากการนำโอเพนออฟฟิศไปใช้งานมาซักระยะหนึ่ง ซึ่งพนักงานก็หายข้องใจกันไปและพร้อมที่จะใช้งานกันอย่างเต็มที่ ดูภาพบรรยากาศอบรมเพิ่มเติม คลิกที่

ภาพบรรยากาศอบรม Openoffice.org บจก.เซ็นทรัล เรสเตอรองส์ กรุ๊ป

จัดการอบรมกันมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับ บริษัท เซ็นทรัล เรสเตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ที่่มีการอบรมในหลักสูตร การใช้งาน Openoffice.org ในองค์กร โดยแบ่งเป็น 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรการใช้งาน Writer และ Impress จำนวน 3 วัน และ หลักสูตรการใช้งาน Calc จำนวน 5 วัน โดยมีอาจารย์ภาณุภณ พสุชัยสกุล ไปเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ซึ่งก่อนหน้านี้ ทาง เซ็นทรัล เรสเตอรองส์ กรุ๊ป เคยจัดการอบรมมาแล้ว 1 รุ่น คือ การใช้งาน Openoffice.org Calc ขั้นสูง แต่เนื่องจากมีพนักงานสนใจเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก ทำให้ทางบริษัทฯ จึงได้จัดอบรมขั้นอีกครั้ง จำนวน 8 รุ่น ดังที่กล่าวไปแล้ว โดยให้พนักงานได้มีสิทธิ์เลือกว่าจะเข้ารัีบการอบรมในโปรแกรมใด ซึ่งถือว่า เป็นการอบรมที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ดูบรรยากาศการอบรมเพิ่มเติม คลิกที่

ภาพบรรยากาศอบรม Moodle ร.ร.นายเรืออากาศ

เมื่อวันที่ 19-20 เมษายน 2553 ที่ผ่านมา โรงเรียนนายเรืออากาศ ได้จัดการอบรม หลักสูตร การสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Moodle ณ อาคารคอมพิวเตอร์ โรงเรียนนายเรือออากาศ ให้กับคณะครู-อาจารย์ภายในโรงเรีอยนนายเรืออากาศ ซึ่งมีตัวแทนอาจารย์จากกรม กอง จากสาขาวิชาต่างๆ เข้ารับการอบรมจำนวน 30 ท่านค่ะ ซึ่งภายหลังจากการอบรม ทางโรงเรียนมีนโยบายที่จะใช้รับบ e-learning เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนต่อไปดูภาพบรรยากาศการอบรมได้ที่