โอเพนซอร์สทูเดย์

บรรยากาศการอบรม OpenStat รุ่น 3 (รุ่น 4 เปิดอบรม 18-19 ก.ย.53)

หลังจากเปิดอบรมไปแล้ว 2 รุ่นก็ได้รับความสนใจจากครู-อาจารย์ นิสิตนักศึกษาปริญญาโทและเอก เข้ามารับการอบรม แม้จะไม่มากนัก แต่ทางทีมงานก็ได้เปิดอบรมอีกครั้งในรุ่นที่ี 3 ไปเมื่อวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2553 ที่ผ่านมา เพื่อไม่ให้ผู้เข้าอบรมรอนานจนเกินไป โดยมีอาจารย์อมรเทพ ทองชิว มาเป็นวิทยากร ณ ห้องอบรมของนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ อาคารอโศกทาวเวอร์ส ชั้น 4 ถึงแม้ว่า ในหลักสูตรนี้ จะมีผู้เข้ารับการอบรมเพียง 2 ท่าน แต่การอบรมก็เป็นไปอย่างน่าสนใจ เพราะนอกจากผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ในภาคทฤษฎีแล้ว ยังได้ฝึกการใช้งาน OpenStat ในภาคปฏิบัติอีกด้วย และสำหรับการอบรมในรุ่นที่ 4 นั้น จะเปิดอบรม ในวันที่ 18-19 กันยายน 2553 นะคะ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ภาพกิจกรรม


โครงการฝึกอบรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วย e-learning (Moodle)" รุ่น 6

สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดการอบรมให้กับครู-อาจารย์ อาชีวศึกษาทั่วประประเทศ ภายใต้ชื่อ "โครงการฝึกอบรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอน โดยใช้ e-learning (Moodle)"  รุ่นที่ 6  ณ โรงแรม โกลเด้น ดราก้อน จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 14 - 18 มิถุนายน 2553 ที่ผ่านมา หลังจากประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในรุ่นที่ 1 (วันที่ 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2553) รุ่นที่ 2 (วันที่ 5-9 เมษายน 2553) รุ่นที่ 3 (วันที่ 3-7พฤษถาคม 2553) รุ่นที่ 4 (วันที่ 10-14 พฤษถาคม 2553) และรุ่นที่ 5 (วันที่ 31 พฤษภาคม - 4 กรกฎาคม 2553) ที่ผ่านมา โดยมีอาจารย์ภาณุภณ พสุชัยสกุล ไปเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ซึ่งอาจารย์ทุกท่านให้ความสนใจสร้างรายวิชาของตนเอง เพื่อใช้ในการเรียนการสอนจริง ในเทอมนี้ค่ะ ดูภาพบรรยากาศกรอบรมเพิ่มเติมได้ที่ ภาพกิจกรรม


ภาพบรรยากาศอบรม Weka รุ่น 6

จัดอบรมกันต่อเนื่องมาแล้ว 5 รุ่น สำหรับหลักสูตร "ขุดเหมืองข้อมูลด้วย Weka" ซึ่งเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ได้จัดอบรมกันไปอีก 1 รุ่น สำหรับรุ่นที่ 6 เมื่อวันที่ 19-20 มิถุนายน 2553 ซึ่งรุ่นนี้มีผู้เข้าอบรมจำนวน 11 ท่าน ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องอบรมของนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ อาคารอโศกทาวเวอร์ ชั้น 4 โดยมี อาจารย์เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา และอาจารย์สิริวรรณ แต้วิจิตร มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ สำหรับรุ่นที่ 7 จะเปิดอบรมเมื่อไหร่นั้น ติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ค่ะ ดูภาพบรรยากาศอบรมเพิ่มเติมได้ที่ ภาพกิจกรรม


 

บรรยากาศอบรม e-learning ในองค์กรด้วย Moodle รุ่น 5

จัดอบรมกันมาเป็นรุ่นที่ 5 แล้ว สำหรับหลักสูตร ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ e-learning ในองค์กรด้วย Moodle รุ่น 5 เมื่อวันที่ 5-6 มิถุนายน 2553 ที่ผ่านมา ณ ห้องอบรมของนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ อาคารอโศกทาวเวอร์ส ชั้น 4 โดยมีอาจารย์ภาณุภณ พสุชัยสกุล เป็นวิทยากร ซึ่งมีผู้เข้าอบรมจำนวน 3 ท่าน จากสถานศึกษา และภาคเอกชน สำหรับรุ่นที่ 6 จะเปิดอบรมในวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2553 ท่านใดสนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์เพื่อสำรองที่นั่งก่อนได้ที่ http://www.opensource2day.com ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่ภาพกิจกรรม

 

โครงการฝึกอบรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วย e-learning (Moodle)" รุ่น 5

สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดการอบรมให้กับครู-อาจารย์ อาชีวศึกษาทั่วประประเทศ ภายใต้ชื่อ "โครงการฝึกอบรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอน โดยใช้ e-learning (Moodle)"  รุ่นที่ 5  ณ โรงแรม โกลเด้น ดราก้อน จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 31 พฤษถาคม - 4 มิถุนายน 2553 ที่ผ่านมา หลังจากประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในรุ่นที่ 1 (วันที่ 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2553) รุ่นที่ 2 (วันที่ 5-9 เมษายน 2553) รุ่นที่ 3 (วันที่ 3-7พฤษถาคม 2553) และรุ่นที่ 4 วันที่ 10-14 พฤษถาคม 2553 ที่ผ่านมา โดยมีอาจารย์ภาณุภณ พสุชัยสกุล ไปเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ซึ่งอาจารย์ทุกท่านให้ความสนใจสร้างรายวิชาของตนเอง เพื่อใช้ในการเรียนการสอนจริง ในเทอมหน้าค่ะ สำหรับในรุ่นที่ 6 ที่เป็นรุ่นสุดท้ายนั้น ทางทีมงานจะนำภาพบรรยากาศการอบรมมาฝากกันใหม่นะคะ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ ภาพกิจกรรม

ภาพบรรยากาศอบรมไพธอน รุ่น 5

ผ่านไปอีก 1 รุ่นแล้ว สำหรับหลักสูตร เขียนโปรแกรมง่ายๆ กับไพธอน รุ่น 5 เมื่อวันที่ 5-6 มิถุนายน 2553 ที่ผ่านมา ณ ห้องอบรมของนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ อาคารอโศกทาวเวอร์ส ชั้น 4 ซึ่งมีผู้เข้าอบรมจำนวน 5 ท่าน โดยมีอาจารย์พีรัมพร จิรนันทนากร มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ สำหรับรุ่นต่อไป คือ รุ่นที่ 6 ซึ่งจะเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วนะคะ เนื่องจากอาจารย์จะไปเรียนต่อระดับปริญญาเอกที่ต่างประเทศค่ะ สำหรับหลักสูตร เขียนโปรแกรมง่ายๆ กับไพธอน รุ่น 6 จะเปิดอบรมในวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2553 หากท่านใดสนใจ อย่าลืมมาเรียนกันเยอะๆ นะคะ โอกาสสุดท้ายแล้วค่ะ ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่ ภาพกิจกรรม

บรรยากาศการบรรยายเรื่อง "การใช้งาน OpenOffice.org ในองค์กร" ที่บจก.อุตสาหกรรมทวีวงษ์

บริษัท อุตสาหกรรมทวีวงษ์ จำกัด จ.สมุทรสาคร จัดการบรรยายเรื่อง "การใช้งาน OpenOffice.org ในองค์กร" ให้กับพนักงานในองค์กร จำนวน 30 ท่าน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2553 ที่ผ่านมา เพื่อให้ได้ทำความรู้จักและแนะนำการใช้งาน OpenOffice.org เบื้องต้น โดยมีอาจารย์ภาณุภณ พสุชัยสกุล ไปเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ซึ่งพนักงานที่เคยทดลองใช้งานโปรแกรมแล้วก็มีคำถามมาถมเพื่อความเข้าใจมาก ขึ้น ส่วนพนักงานที่ยังไม่เคยทดลองใช้งานก็ได้วิธีการใช้งานที่ถูกต้องกลับไป ประยุกต์เข้ากับภาระงานของตัวเอง ดูภาพการบรรยายเพิ่มเติมได้ที่ ภาพกิจกรรม