ภาพบรรยากาศอบรมไพธอน รุ่น 5

ภาพบรรยากาศอบรมไพธอน รุ่น 5
Category: Games

ผ่านไปอีก 1 รุ่นแล้ว สำหรับหลักสูตร เขียนโปรแกรมง่ายๆ กับไพธอน รุ่น 5 เมื่อวันที่ 5-6 มิถุนายน 2553 ที่ผ่านมา ณ

...
Share

บรรยากาศการบรรยายเรื่อง "การใช้งาน OpenOffice.org ในองค์กร" ที่บจก.อุตสาหกรรมทวีวงษ์

บรรยากาศการบรรยายเรื่อง "การใช้งาน OpenOffice.org ในองค์กร" ที่บจก.อุตสาหกรรมทวีวงษ์
Category: Games

บริษัท อุตสาหกรรมทวีวงษ์ จำกัด จ.สมุทรสาคร จัดการบรรยายเรื่อง "การใช้งาน OpenOffice.org ในองค์กร" ให้กับพนักงานในองค์กร จำนวน 30

...
Share

โครงการฝึกอบรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอน โดยใช้ e-learning (Moodle) รุ่น 4

โครงการฝึกอบรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอน โดยใช้ e-learning (Moodle) รุ่น 4
Category: Games

สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดการอบรมให้กับครู-อาจารย์ อาชีวศึกษาทั่วประประเทศ

...
Share

บรรยากาศการอบรม OpenStat รุ่น2

บรรยากาศการอบรม OpenStat รุ่น2
Category: Games

หลังจากประเดิมเปิดอบรมไปแล้วในรุ่นแรก เมื่อวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ผ่านมา คราวนี้ ทางทีมงานได้เปิดอบรมอีกครั้งในรุ่นที่ี 2

...
Share

โครงการฝึกอบรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วย e-learning (Moodle)" รุ่น 5

โครงการฝึกอบรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วย e-learning (Moodle)" รุ่น 5
Category: Games

สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดการอบรมให้กับครู-อาจารย์ อาชีวศึกษาทั่วประประเทศ

...
Share