โอเพนซอร์สทูเดย์

FreeMind-organizing ideas

เป็นโปรแกรม mind map ที่สะดวกในการใช้งาน ด้วยการ fold/unfold ภายในคลิกเดียว และการ link ไปยังไฟล์หรืออินเทอร์เน็ต FreeMind เหมาะสำหรับการจัดการโครงการโดยแบ่งเป็นงานย่อย, เป็นเนื้อที่สำหรับโครงการโดยการ link ไปยังไฟล์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง, สร้างฐานความรู้, การ brainstorm, เป็นฐานข้อมูลที่มีโครงสร้าง ฯลฯ FreeMind ต้องการ Java Runtime  Environment คุณสามารถติดตั้ง JRE ถ้าคุณยังไม่มี JRE ในเครื่องของคุณ FreeMind version ล่าสุด 0.9.0