โอเพนซอร์สทูเดย์

CitrusDB

 

CitrusDB เป็นซอร์ฟแวร์สำหรับจัดการลูกค้าและการออกใบเสร็จซึ่งสามารถใช้งานได้หลากหลาย

ตั้งแต่การบริการอินเตอร์เนท การสมัครสมาชิก การให้คำปรึกษา และการโทรคมนาคม ให้กับ CRM การจำหน่ายตั๋ว ใบกำกับสินค้า และเครดิตการ์ด

 

ที่มา : freshmeat