โอเพนซอร์สทูเดย์

Lixa

 

 

Lixa(Libre XA) เป็นซอร์ฟแวร์สำหรับจัดการการทำธุรกรรมเพื่อดำเนนการการจัดจำหน่าย

Read more: Lixa