โอเพนซอร์สทูเดย์

Parted Magic 6.1

หลังจากเวอร์ชัน 6.0 มาถึง Parted Magic นักพัฒนาได้เปิดตัวโปรแกรมปรับปรุง  6.x โอเพนซอร์สของพวกเขาซึ่งเป็นเครื่องมือแบ่งพาร์ทิชันหลากแพลตฟอร์ม Parted Magic สามารถใช้ในการสร้างย้าย, ลบและปรับขนาดพาร์ทิชันไดรฟ์และจะทำงานบนเครื่องที่มีเพียง 64 MB ของหน่วยความจำ รวมถึงการสนับสนุนระบบไฟล์ NTFS, FAT, ReiserFS, Reiser4 และ HFS + LVM

Radiator Radius Server

 

 

Radiator Radius Server มีความยืดหยุ่นสามารถขยายและรองรับช่วงของการรับรองได้ขนาดใหญ่

Read more: Radiator Radius Server