โอเพนซอร์สทูเดย์

Atutor

Atutor เป็นโอเพ่นซอร์สเว็บเบส Learning Content Management System หรือ Lcms ข้อดีของ Atutor ก็คือ มีการออกแบบให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลของผู้ดุแลระบบ สามารถติดตั้งได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว Atutor ในประเทศมีหลายมหาวิทยาลัยนำไปสร้างเป็นระบบ e-learning แล้วหลายแห่ง หากท่านใดสนใจก็สามารถดาว์โหลดได้ที่ http://atutor.ca/atutor/download.php