โอเพนซอร์สทูเดย์

สร้างกราฟแบบ Flash อย่างมืออาชีพ ด้วย PHP & Open Flash Chart

หลักการและเหตุผล

การออกรายงานถือว่าเป็นสิ่งที่สำาคัญอันดับต้นของการพัฒนาระบบ web application โดยเมื่อ
เราทำา การพัฒนาระบบในการนำา เข้าข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว การนำ ข้อมูลออกมาในรูปแบบรายงาน
ต่างๆ ถือว่าเป็นผลลัพธ์ของระบบที่จำาเป็นต้องพัฒนาให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานให้ได้
มากที่สุด
ภาษา PHP เป็น ภาษาคอมพิวเตอร์ ภาษาหนึ่ง ที่ ถูก สร้างมาเพื่อ พัฒนา web application ซึ่ ง
PHP สามารถทำการออกรายงานในหลายรูป แบบ เช่ น HTML, PDF, Chart และ OpenDocument
เป็นต้น โดยหลักสูตรนี้จะเป็นการนำาเสนอในหลักการปฏิบัติในการออกรายงานของ web application ที่
พัฒนาด้วย PHP ซึงจะเป็นการนำาข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดงผลในรูปแบบ Chart โดยใช้เทคโนโลยี
และ library ที่มีชื่อว่า Open Flash Chart ซึ่งเป็น library ที่ได้รบความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน

Read more: สร้างกราฟแบบ Flash อย่างมืออาชีพ ด้วย PHP & Open Flash Chart

วิธีติดตั้ง drupal7 บน Linux

การ ติดตั้ง drupal กับ Linux Server จะยุ่งยากกว่า ติดตั้ง บน Windows Server ในที่นี้บางอย่างของ windows Server จะไม่ต้องยุ่งยากมากนักมาเริ่มด้วยการ สร้างฐานข้อมูลไว้รอเพื่อการติดตั้งเว็บไซต์ด้วยการใช้ phpMyAdmin จากนั้นทำการ แตก tar ด้วยคำสั่ง tar xvzf drupal7-14.tar.gz -C /opt/lampp/htdocs/

Read more: วิธีติดตั้ง drupal7 บน Linux

ชาวต่างชาติช่วยส่งเสริมให้เด็กใช้ OpenSource ผ่านโครงการ web2Thai

มีสมาชิกใน FaceBook ส่ง Link นี้มาให้ผม http://ubuntuclub.com/node/1889 เมื่อเห็นโครงการแบบนี้แล้วก็ปลื้มใจแทนเด็กๆและคนไทยอย่างมากที่ชาวต่างชาติเองเขาก็หันมาให้ความสำคัญด้านการศึกษา ผลักดันให้การศึกษาเรื่องโอเพนซอร์ส เลยต้องเอามาเล่าต่อให้ฟังว่า

โครงการที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติ ลดการละเมิดลิขสิทธิ์ โครงการ web2Thai ไม่ใช่แค่เอาเครื่องไปให้ใช้เท่านั้นยังจะนำเอาโดยโครงการนี้เริ่มแรกก็ร่วมมือกับ Ubuntu Club โดยคุณมะระ จากนั้นก็ร่วมมือกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการจัดทำ SUT & Web2Thai เซิร์ฟเวอร์ โดยได้ ผศ.สัมพันธ์ ชาญศิลป์ตามที่เขียนไว้ใน Link ข้างต้น 

Read more: ชาวต่างชาติช่วยส่งเสริมให้เด็กใช้ OpenSource ผ่านโครงการ web2Thai

ซอฟต์แวร์แท้ต้องรวมถึงโอเพนซอร์สด้วย

เห็นข่าวแล้วทำให้คิดว่า ประเทศไทยไม่มีทางเลือกอื่นแล้วหรือที่ ภาครัฐจะต้องสุญเงินตราออกนอกประเทศทั้งๆ ที่เรามีทางเลือกอื่นอย่างการใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส รัฐมนตรีและรัฐบาลน่าจะส่งเสริมการใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สเพื่อเป็นทางเลือก รัฐบาลต้องจริงใจในการไม่ออกนโยบายเพื่อเอื้อประโยชน์กับกลุ่มคนบางกลุ่มมากเกินไปและการออกนโยบายแบบนี้ต้องชัดเจนเรื่องทางเลือกอื่นที่ถูกกฏหมายและเป็นซอฟต์แวร์แท้อย่างโอเพนซอร์ส และก็มีลิขสิทธิ์ถูกต้องเช่นกัน อีกทั้งไม่ต้องจ่ายเงินค่าลิขสิทธิ์ ซึ่งซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สคือทางออกของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างชัดเจน และช่วยลดการละเมิดลิขสิทธิ์ได้ เหมือนอย่างที่หลายประเทศประกาศเป็นนโยบายแห่งชาติ เนื้อข่าวมีอยู่ว่า

Read more: ซอฟต์แวร์แท้ต้องรวมถึงโอเพนซอร์สด้วย

การละเมิดลิขสิทธิ์สูงๆมาจากไหนกันแน่

เมื่อพูดถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ที่สูงมาก ๆ ถึง 75% และมีแนวโน้มว่าจะลดลงได้แค่ปีละ 1 %อย่างที่เราทราบกันดีภายในสี่ปี จะลดลงอีก 10% นั่นหมายความว่าจะมีการถูกจับเยอะขึ้นอีกมากขนาดไหนแต่การดำเนินการตรวจค้นจับกุมการละเมิดลิขสิทธิ์ก็เป็นการหลับตาข้างเดียว คือเข้าไปจัดการฉพาะภาคธุรกิจ และเป็นธุรกิจที่เกี๋ยวข้องการใช้ software ออกแบบแต่ตัวเลขของการละเมิดลิขสิทธิ์นั้นมันไปหนักที่ ซอฟต์แวร์สำนักงานเพราะและที่สำคัญการไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับภาครัฐของ BSA ทำให้ตาชั่งการละเมิดลิขสิทธิ์ไปหนักที่ภาครัฐส่วน ภาคเอกชนนั้นสองสามปีมานี้เขาเกรงกลัวที่จะเป็นข่าวและไม่อยากเป็นคดีความ หลายบริษัทได้ทำการแก้ไขด้วยการซื้อซอฟต์แวร์และบางส่วนก็หันมาใช้ LiberOffice และใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สอื่นๆกันไปแล้ว เช่นใช้ 7Zip ทำการถอด winzip หรือ winrar การปล่อยให้หน่วยงานของรัฐละเมิดลิขสิทธิ์สูงแบบนี้ ก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมจึงลดการละเมิดลิขสิทธิ์ได้เพียงปีละ 1% เท่านั้นการเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ ของ BSA เพราะกลัวว่าหากเอาจริงเอาจังภาครัฐขึ้นมาแทนที่จะหันไปซื้อซอฟต์แวร์แต่กลับทำให้ภาครัฐหันไปใช้ OpenSource กันมากขึ้นเพราะปัจจุบันมีหน่วยงานต้นแบบโอเพนซอร์สอย่าง สวทช ให้ดูเป็นตัวอย่างว่าได้ลดการละเมิดลิขสิทธิืลงไปอย่างมากเพราะหันมาใช้ OpenOffice ใช้ Linux ใช้ GIMP แทน Photoshop

Read more: การละเมิดลิขสิทธิ์สูงๆมาจากไหนกันแน่

Cygwin 1.7 Released

Cygwin 1.7 ออกแล้วหลังจากที่ได้ว่างเว้นมาสองปีตอนนี้ได้ออกเวอร์ชั่นใหม่มาให้ใชงานแล้ว Cyrwin คืออะไร(Cygwin is a Linux-like 
environment for Windows)คำตอบก็คือ ถ้า Linux มี WINE เพื่อเอาไว้ Run โปรแกรมของ Windows บน Linux แล้วถ้าหาก Windows 
ต้องการจะใช้โปรแกรมของ Linux บ้างจะทำอย่างไร คำตอบก็คือ Cygwin นี่ละทำให้เราเรียกใช้ Xwindows บน Windows 7 ถ้าเข้าเว็บ http://cywin.com จะเห็นอีกความหมายหนึ่งก็คือ GNU+Cygnus+Windows =Cygwin ซึ่งตอนนี้ได้ออกเวอร์ชั่น 1.7 เพื่อรองรับกับ Windows 7

วิธีติดตั้ง joomla

การ ติดตั้ง joomla จะต้องติดตั้งกับ Hosting ที่รองรับกับ PHP,MySQL เมื่อทำการ Download ไฟล์โปรแกรม joomla มาแล้ว ให้ทำการแตก zip และ upload ไปไว้ที่ไดเร็กทรอรี่ของเว็บไซต์ จากนั้นเรียกชื่อเว็บไซต์เพื่อทำการติดตั้ง ตามขั้นตอน

 

 

 

 

Read more: วิธีติดตั้ง joomla