โอเพนซอร์สทูเดย์

SYNFIG

โปรแกรมนี้ เป็น 2D Animation ซึ่งมีการอ้างว่ามีคนนิยมใช้กันมากเพราะคุณภาพของ SYNFIG เทียบเท่าฟิล์ม SYNFIG มีทั้งเวอร์ชั่นที่เป็น Windows ด้วย ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.synfig.org/cms/en/download/