โอเพนซอร์สทูเดย์

PuTTY-Secure Remote Login

PuTTY เป็นโปรแกรม Telnet และ SSH client พร้อมทั้ง xterm terminal emulator สำหรับการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ผ่านเน็ตเวิร์กภายใน หรืออินเทอร์เน็ต PuTTY ทำงานได้กับพรอกชีและสามารถปรับแต่งค่าต่างๆ ได้จำนวนมาก เช่น การ log session, ค่าต่างๆ ของเทอร์มินัลม ลักษณะของวินโดวส์ฒ encoding ของข้อมูล และคุณสมบัติของ connection ต่างๆ สำหรับ SSH คุณสามารถควบคุม SSH tunnelling ได้ รวมทั้ง X11 forwarding