Audacity-Sound Editor

Audacity-Sound Editor

เป็นโปรแกรมปรับแต่งเสียงที่สามารถบันทึก เล่น และผสมเสียงหรือทำ Effect ด้วยฟิวเตอร์ต่างๆ คุณสามารถแก้ไขเสียงด้วยการ cut, copy และ paste ทั้งยัง undo ได้อย่างไม่จำกัด คุณสามารถผสมเสียงหลายๆ track เข้าด้วยกัน และบันทึกเป็นไฟล์เสียงได้หลายฟอร์แมต เช่น WAV, Ogg Vorbis และ AIFF หรือใช้ฟอร์แมตส่วนตัวของ Audacity เพื่อการปรับแต่งที่มีประสิทธิภาพ udacity สามารถรองรับฟอร์แมต MP3 โดยใช้ LAME MP3 encoder ภายนอก Audacity มี amplitude envelope editor, spectrogram mode ที่ปรับแต่งได้ และ frequency analysis window สำหรับหารใช้งานวิเคราะห์เสียง Audacity เป็นโปรแกรมที่เร็วและเสถียร ทำงานได้ทั้งบน Windows, Linux และ Mac OS X

Share this post

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn