ข่าวดี!!! ขยายเวลารับสมัครเข้าแข่งขัน Red Hat [email protected] 2014

ข่าวดี!!! สำหรับน้องๆ นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมสมัครเข้าแข่งขัน Red Hat [email protected] 2014 โดยได้มีการขยายเวลารับสมัครเข้าแข่งขัน จากเดิมปิดรับสมัครภายในวันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม 2557 ขณะนี้ Red Hat ได้ขยายเวลาออกไปเรียบร้อยแล้ว โดยไม่กำหนดวันสุดท้ายของการสมัคร สามารถสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้จนถึงระยะเวลาของการส่งผลงานตามขั้นตอนที่ 1 คือ วันที่ 3 ตุลาคม 2557 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากทั้งเจ็ดประเทศเข้าร่วมโครงการได้มากขึ้น หากนักศึกษาลงทะเบียนสมัครเร็ว ก็จะมีเวลาเตรียมพัฒนาแอพพลิเคชั่นส่งเข้าแข่งขันมากขึ้น นักศึกษาที่สนใจ หรือผู้สมัครจะได้รับแนวทางการแข่งขันทางอีเมล์ เพื่อพัฒนาและส่งผลงานเพื่อให้กรรมการพิจารณา โดยผู้เข้าแข่งขันที่เข้ารอบสองมีเวลาสองสัปดาห์ (จาก 20 ตุลาคม 2557 ถึง 31 ตุลาคม 2557) เพื่อเข้าสอบให้ได้ใบรับรองของเรดแฮท (Red Hat Certified System Administrator – RHCSA) ซึ่งจะจัดให้สอบในศูนย์อบรมในแต่ละประเทศ (จะแจ้งวันเวลาในการสอบของแต่ละประเทศอีกครั้ง) โดยการตัดสินจะมีขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ ผู้แข่งขันที่เข้ารอบสุดท้าย มีเวลาหกสัปดาห์เพื่อ refine - user interface หรือ ‘look-and-feel’ ของแอปพลิเคชั่นของตน เพื่อสาธิตและนำเสนอ ซึ่งในเบื้องต้นผู้เข้ารอบทุกคนจะเดินทางไปสิงคโปร์ในวันที่ 15 ธันวาคม 2557 และจะมีการตัดสินในวันที่ 16 ธันวาคม 2557 สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.redhatchallengeatlabs2014.com

Share this post

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn