หลักสูตร R (Command-Line)  

Category: R (Command-Line)

ภาพรวมหลักสูตร

ซอฟต์แวร์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลถูกใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยโปรแกรมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทย คือ SPSS ส่วนโปรแกรม SAS, Stata , S-Plus, หรือ Statistica

...
Share