การออกแบบกราฟิกดีไซน์ด้วย Gimp

หมวด: Gimp

GIMP

โปรแกรม GIMP เป็นโปรแกรมที่ใช้งานทดแทนดปรแกรมเชิงพาณิชย์ Photo Shop มีความสามารถใกล้เคียงกัน ฟีเจอร์ที่สามารถทำได้ อาทิ การตกแต่งภาพด้วยสี เส้น กรอบข้อความ ภาพวาด วงกรม สี่เหลี่ยน

...
Share